ANVÄNDARVILLKOR

VIKTIGT: OM DU VILL ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN MÅSTE DU ACCEPTERA NEDANSTÅENDE VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM MÅSTE DU LÄMNA WEBBPLATSEN.
Ägare:
Copyright © Widex A/S 2015. Copyrighten, varumärkena, databasrättigheterna och övriga immateriella rättigheter avseende material som visas på eller via denna webbplats (”webbplatsmaterial”, ett uttryck som innefattar text, grafik, programvara och audiovisuellt innehåll) ägs av eller är licensierat till Widex A/S (”vi” och ”oss”). Dessa rättigheter skyddas av dansk lagstiftning.

Kopiering och användning av tredje parts webbplatsmaterial som nås via vår webbplats lyder under de användarvillkor som gäller för tredje parts webbplats som du har fått åtkomst till.

Affärsvillkor:

Vårt webbplatsmaterial tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och det påföljande tillhandahållandet av en produkt eller tjänst lyder under villkoren för den relevanta distributören/återförsäljaren.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Webbplatsmaterial tillhandahålls utan kostnad i befintligt skick.

Information på webbplatsen angående hörselnedsättning är allmän information och kan inte ersätta en konsultation med en audionom. Vi vill därför uppmana dig att besöka en audionom om du har en hörselnedsättning.

Vi är inte skadeståndsskyldiga för förluster som uppkommer på grund av användningen av denna webbplats, vare sig a) direkta eller indirekta, speciella förluster/skadestånd, indirekta förluster/skador eller följdförluster/skador eller b) förlorad vinst, intäkt, kontrakt, data eller goodwill, eller c) förlust som uppstår på grund av arbetsupphörande eller datorfel. Vi friskriver oss från allt ansvar när det gäller felaktigheter eller utelämningar av uppgifter i information, material och funktioner som ingår i webbplatsmaterialet.
Gällande lag & tvister:
Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast som referens och bekvämlighet för dig och betyder inte att vi rekommenderar några aktiviteter på dessa tredje partens webbplatser eller att vi har något samband med deras operatörer. Vi stödjer inte den externa operatören, dennes webbplats eller produkter och/eller de tjänster som erbjuds och säljs av operatören ifråga. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras data- och integritetsregler.

Hur Vi Kommer Att Meddela Dig Om Eventuella Ändringar Av Detta Sekretessmeddelande
Vi kan från tid till annan uppdatera detta sekretessmeddelande. I så fall kommer vi att publicera en uppdaterad version på denna sida
 
Kontakta Widex:
Om du har några kommentarer om vår integritetspolicy, våra regler för den här webbplatsen eller dylikt, är du välkommen att kontakta oss.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark