ANVÄNDARVILLKOR

VIKTIGT: OM DU VILL ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN MÅSTE DU ACCEPTERA NEDANSTÅENDE VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM MÅSTE DU LÄMNA WEBBPLATSEN.
Ägare:
Copyright © Widex A/S 2015. Copyrighten, varumärkena, databasrättigheterna och övriga immateriella rättigheter avseende material som visas på eller via denna webbplats (”webbplatsmaterial”, ett uttryck som innefattar text, grafik, programvara och audiovisuellt innehåll) ägs av eller är licensierat till Widex A/S (”vi” och ”oss”). Dessa rättigheter skyddas av dansk lagstiftning.

Kopiering och användning av tredje parts webbplatsmaterial som nås via vår webbplats lyder under de användarvillkor som gäller för tredje parts webbplats som du har fått åtkomst till.

Affärsvillkor:

Vårt webbplatsmaterial tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och det påföljande tillhandahållandet av en produkt eller tjänst lyder under villkoren för den relevanta distributören/återförsäljaren.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Webbplatsmaterial tillhandahålls utan kostnad i befintligt skick.

Information på webbplatsen angående hörselnedsättning är allmän information och kan inte ersätta en konsultation med en audionom. Vi vill därför uppmana dig att besöka en audionom om du har en hörselnedsättning.

Vi är inte skadeståndsskyldiga för förluster som uppkommer på grund av användningen av denna webbplats, vare sig a) direkta eller indirekta, speciella förluster/skadestånd, indirekta förluster/skador eller följdförluster/skador eller b) förlorad vinst, intäkt, kontrakt, data eller goodwill, eller c) förlust som uppstår på grund av arbetsupphörande eller datorfel. Vi friskriver oss från allt ansvar när det gäller felaktigheter eller utelämningar av uppgifter i information, material och funktioner som ingår i webbplatsmaterialet.
Gällande lag & tvister:
Domstolarna i Danmark har exklusiv jurisdiktion att lösa alla tvister eller krav, oavsett deras natur, som uppstår på grund av eller relaterat till denna webbplats, och dansk lag, utan referens till regler för oförenlig lagstiftning, styr sådana tvister eller krav. Vi förbehåller oss dock rätten att inleda domstolsförfaranden i den jurisdiktion där vi anser att en överträdelse av våra immaterialrättigheter sker eller har sitt ursprung.

Integritetspolicy och samtycke till användning av data

Genom att lämna personuppgifter manuellt eller i elektronisk form till Widex och/eller genom att använda vår webbplats samtycker du till alla personuppgifter som du lämnar kan behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs nedan.

Insamling och användning av personuppgifter

Du kan välja att ta emot material från oss. Om du beställer sådant material, ber vi om din kontaktinformation som namn, postadress och e-postadress. Informationen du ger oss antingen manuellt eller elektroniskt sparas i våra databaser. Informationen används endast för de syften för vilka den samlades in.

Avslöjande av personuppgifter

Under inga omständigheter avslöjar vi dina personuppgifter för eller säljer och distribuerar dem till ej relaterad tredje part, inklusive direktreklamföretag och liknande.

Vi kan dock överföra personuppgifter till tredje part som hanterar försäljning, support, utskick, publicitet eller tävlingar på vårt uppdrag. Där så krävs, innan vi avslöjar personuppgifter för en tredje part, kräver vi att den tredje parten skriftligt vidtar adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter.

Anonyma uppgifter som samlas in via denna webbplats

Förutom den information som samlas in på det sätt som beskrivits ovan, använder vi teknik för att samla in anonym information om användningen av vår webbplats. Vi använder till exempel teknik som spårar vilka sidor på vår webbplats som besökare tittar på. Vi använder även teknik för att fastställa vilka webbläsare våra besökare använder. Denna teknik identifierar inte dig som person – den gör det bara möjligt för oss att sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av våra webbplatser. Vi använder dessa anonyma data för att förbättra innehållet och funktionaliteten på vår webbplats så att vi kan förstå våra kunder och besökare bättre och förbättra tjänsterna vi erbjuder.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast som referens och bekvämlighet för dig och betyder inte att vi rekommenderar några aktiviteter på dessa tredje partens webbplatser eller att vi har något samband med deras operatörer. Vi stödjer inte den externa operatören, dennes webbplats eller produkter och/eller de tjänster som erbjuds och säljs av operatören ifråga. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och är inte ansvariga för deras data- och integritetsregler.
Datasäkerhet:
Åtkomst till den erbjudna informationen begränsas till anställda som har ett legitimt affärsbehov av sådan information.

Vi strävar efter att upprätthålla pålitlighet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet för personuppgifter i våra databaser och att skydda säkerheten för våra databaser.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det rimligen är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in eller för att följa relevanta lagliga eller etiska ålägganden avseende rapportering eller dokumentbehållande som åläggs oss.

Åtkomst till och korrigering av uppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter vi för närvarande har om dig, kan du kontakta oss via e-post eller skriva till Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Danmark, att.: Webmaster.

Du kan även be oss att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi har om dig.
Kontakta Widex:
Om du har några kommentarer om vår integritetspolicy, våra regler för den här webbplatsen eller dylikt, är du välkommen att kontakta oss.

Välj land

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark