SENSORINEURAL HÖRSELNEDSÄTTNING – VAD ÄR DET? 

Sensorineural hörselnedsättning uppstår när det finns en skada på innerörat eller nerverna som leder från örat till hjärnan.
Sensorineural hörselnedsättning är permanent och kan göra att även starka ljud låter dämpade.
Orsaker till sensorineural hörselnedsättning
Åldrande – Åldrande är en huvudorsak till alla typer av hörselnedsättning – och därmed även till sensorineural hörselnedsättning
Behandling för sensorineural hörselnedsättning
Det går inte att bota sensorineural hörselnedsättning, men hörapparater kan hjälpa personer med sensorineural hörselnedsättning att höra bättre. Bästa sättet att diagnostisera och behandla sensorineural hörselnedsättning är att besöka en audionom för att få en fullständig hörselundersökning.
Dubbelsidig jämfört med ensidig sensorineural hörselnedsättning
Sensorineural hörselnedsättning kan drabba båda öronen eller det ena örat. Sensorineural hörselnedsättning i ett öra kallas ”ensidig eller unilateral sensorineural hörselnedsättning,” medan sensorineural hörselnedsättning i båda öronen kallas ”dubbelsidig eller bilateral sensorineural hörselnedsättning.”

VAD ÄR KONDUKTIV HÖRSELNEDSÄTTNING?

VILKA ÄR DE OLIKA TYPERNA AV HÖRSELNEDSÄTTNING?

VAR KOMMER BRUSET I MINA ÖRON IFRÅN?

ONLINE-HÖRSELTEST

Vårt online-hörseltest är mycket enkelt att göra. Du behöver bara svara på fem enkla frågor och lyssna på några ljudexempel. Du får veta resultatet med en gång.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark