NEDSÄTTNING AV URSKILJNING

När du kan höra, men inte förstå vad som sägs.
Vad är nedsatt urskiljning?
Att ha en hörselnedsättning betyder inte bara oförmågan att höra tillräckligt starkt. Vissa personer kan också ha stora problem med att höra inom ett specifikt och snävt frekvensområde. Detta kan leda till vad som kallas för ”nedsatt urskiljning”; man kan höra tal men inte förstå det.

Svårt att urskilja ord
Nedsatt urskiljning betyder att vissa talljud inte kan uppfattas av örat och hjärnan, vilket gör det svårt att skilja mellan ord och talljud – särskilt sådana som ligger nära varandra.

Taligenkänning
Audionomen kan mäta taligenkänning (i procent) för att ta reda på om du har nedsatt urskiljning. Procentandelen korrekt identifierade testord kallas ”taligenkänningspoäng”. Denna utgör skillnaden mellan en perfekt poäng på 100 procent och den poäng som faktiskt uppnås.

Osäkerhet
Att inte kunna avkoda eller gissa de rätta orden kan leda till osäkerhet på din egen förmåga att höra. Denna osäkerhet leder ibland till att personer med hörselnedsättning ”stänger av”, och blir psykiskt oförmögna att använda sin resterande hörsel.

ONLINE-HÖRSELTEST

Vårt online-hörseltest är mycket enkelt att göra. Du behöver bara svara på fem enkla frågor och lyssna på några ljudexempel. Du får veta resultatet med en gång.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark