GRADER OCH FORMER AV HÖRSELNEDSÄTTNING

Audionomen tar hänsyn till graden och typen av hörselnedsättning när han/hon rekommenderar en typ av hörapparat.
Varje person har sin unika typ och nivå av hörselnedsättning, och vissa hörapparater kan passa dig bättre än andra.
Grader av hörselnedsättning
Hur svår är din hörselnedsättning? Det beror på vilka ljudnivåer du kan höra. Audionomen registrerar dessa nivåer på ett audiogram för att kunna bestämma graden av din hörselnedsättning. Hörselnedsättning klassificeras i allmänhet i sju grader: normal, lätt, lindrig, måttlig, måttlig till uttalad, uttalad och grav.
Former av hörselnedsättning
Din hörselnedsättning kan vara begränsad till det ena örat eller påverka båda. Det finns fyra sorters hörselnedsättning som du kan uppleva.
  • Dubbelsidig jämfört med ensidig – Dubbelsidig innebär hörselnedsättning i båda öronen, medan ensidig hörselnedsättning endast drabbar det ena örat

  • Symmetrisk eller asymmetrisk – Symmetrisk betyder att du har samma nivå och typ av hörselnedsättning i båda öronen. Asymmetrisk betyder att öronen har olika typer eller nivåer av hörselnedsättning

  • Progressiv jämfört med plötslig hörselnedsättning – Progressiv hörselnedsättning förvärras med tiden, medan plötslig hörselnedsättning händer spontant – t.ex. efter att man utsatts för mycket starkt buller. Sök läkare omedelbart om du tror att du har fått plötslig hörselnedsättning

  • Fluktuerande jämfört med stabil hörselnedsättning – Fluktuerande hörselnedsättning kan förbättras eller förvärras över tid, medan stabil hörselnedsättning alltid är densamma

VILKA ÄR DE OLIKA TYPERNA AV HÖRSELNEDSÄTTNING?

VAR KOMMER BRUSET I MINA ÖRON IFRÅN?

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark