KONDUKTIV HÖRSELNEDSÄTTNING – VAD ÄR DET?

Konduktiv hörselnedsättning uppstår när ljudets passage är blockerad, antingen i hörselgången eller i mellanörat. 
För personer med konduktiv hörselnedsättning försvagas ljudnivåerna på deras väg mot snäckan (cochlea) i innerörat.
Typer av konduktiv hörselnedsättning
Det finns flera olika typer av konduktiv hörselnedsättning. Vissa typer av konduktiv hörselnedsättning går att korrigera med hörapparater. Om Cortis organ i cochlea fungerar normalt, kan hörapparater hjälpa till att överföra ljud i ytter- eller mellanörat. Vissa typer av konduktiv hörselnedsättning kan behandlas med läkemedel eller med operation.

Vilka är symtomen?
Personer med konduktiv hörselnedsättning tycker ofta att svaga ljud är svåra att höra vid alla tonhöjder, både låga och höga.

Orsaker till konduktiv hörselnedsättning
Konduktiv hörselnedsättning kan orsakas av följande faktorer:
  • Ansamling av öronvax

  • Otitis media – En infektion i mellanörat

  • Kolesteatom – En tillväxt (pärlcysta) i mellanörat

  • Otoskleros – En onormal bentillväxt nära mellanörat

VAD ÄR SENSORINEURAL HÖRSELNEDSÄTTNING?

VILKA ÄR DE OLIKA TYPERNA AV HÖRSELNEDSÄTTNING?

VAR KOMMER BRUSET I MINA ÖRON IFRÅN?

ONLINE-HÖRSELTEST

Vårt online-hörseltest är mycket enkelt att göra. Du behöver bara svara på fem enkla frågor och lyssna på några ljudexempel. Du får veta resultatet med en gång.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark