WIDEX BLOG

Det mänskliga hörselintervallet – vad kan du höra?

27-10-2018
28-11-2018

Det mänskliga hörselintervallet är en beskrivning av de tonlägen och nivåer på ljudstyrka som en person kan höra innan det blir obehagligt.

Det finns en mängd ljud i vår omgivning, allt från svaga ljud som fågelsång och prasslande löv till högre ljud som musik, skrik och fabriksbuller. Det mänskliga hörselintervallet kallas hörbarhetsområdet.
 
Ljudstyrka och tonläge

Det mänskliga hörselintervallet beror både på ljudets tonläge – om det är högt eller lågt – och på ljudstyrkan. Tonläget mäts i hertz (Hz) och ljudstyrkan mäts i decibel (dB).

För en person med normal hörsel börjar tonläget för det mänskliga hörselintervallet lågt på cirka 20 Hz. Det är ungefär samma som den lägsta pedalen på en orgel. I den andra änden av det mänskliga hörselintervallet är den högsta möjliga frekvensen som kan höras utan obehag 20 000 Hz. 20 till 20 000 Hz utgör de absoluta gränserna för det mänskliga hörselintervallet, men vår hörsel är som mest känslig inom frekvensområdet 2 000–5 000 Hz.

Vad gäller ljudstyrka kan människor vanligtvis höra redan vid 0 dB. Ljud som är över 85 dB kan vara skadligt för din hörsel vid långvarig exponering.

Här är några exempel på decibelnivåerna för vanliga ljud:

hearing damage

Förvånande nog finns det ljud som till och med personer med bra hörsel inte kan höra. Vi kan inte höra ljudet av en hundvisselpipa, men en hund kan göra det eftersom hundar har ett mycket större hörselintervall än vad vi människor har. Ljud med lägre frekvens som dånet av ett vindkraftverk ligger också utanför det mänskliga hörselintervallet och känns snarare som vibrationer än som ett hörbart ljud.

Hörselintervall för personer med hörselnedsättning

När du har en hörselnedsättning ändras ditt hörselintervall. För de flesta påverkar en hörselnedsättning först de högre tonlägena i det mänskliga hörselintervallet. Fågelsång, vissa språkljud och instrument som piccolaflöjter och andra flöjter är svåra att höra för de flesta med hörselnedsättning.

För att fastställa ditt specifika hörselintervall gör audionomen ett hörseltest och lägger in dina resultat i ett audiogram. Ett audiogram är ett diagram som visar hörseltestets resultat. Resultatet av ditt hörseltest läggs in i ett diagram och jämförs sedan med diagrammet för en person med normala hörselnivåer. Audionomen använder audiogrammet för att fastställa din hörselnedsättning. Det används även som ett verktyg för att hitta rätt hörapparat.

Så här ser ett audiogram ut: 

hearing frequency audiogram

Den röda linjen visar hörselnivån för en persons högra öra. Det vänstra örat visas med en blå linje. Området nedanför linjen visar nivåerna som personen kan höra och området ovanför linjen visar nivåerna som personen inte kan höra.

För att ta reda på din hörselnivå spelar audionomen upp en serie med pip och ber dig räcka upp handen eller trycka på en knapp när du kan höra dem. Audionomen börjar med en nivå som du kan höra och sänker sedan volymen stegvis tills du inte kan höra pipet. Audionomen upprepar detta med ljud i lägre och högre frekvenser.

Detta test visar din ”hörseltröskel” eller punkten där du inte kan höra längre. Denna tröskel är utritad för båda dina öron med två separata linjer i ditt audiogram.

Audiogrammet kan berätta en hel del om din hörsel, som till exempel vilka frekvenser du kan höra och vid vilken volym du kan höra dem. Det är viktigt att veta eftersom varje ljud du hör har en viss frekvens. Fågelsång har en högre frekvens, medan tubor har en lägre frekvens.
 
Här är några vanliga ljud som finns med i ett standardaudiogram:

audiogram 2

Personen med det här audiogrammet har en hörselnedsättning på vänster öra som gör att han inte hör ljud som rinnande vatten från en kran eller fågelsång. Ljud med lägre frekvenser som en bullrande lastbilsmotor är enklare att höra för personen med detta audiogram.

Nästa steg

Misstänker du att ditt hörselintervall inte är så bra? Då är det förmodligen en bra idé att gå till en audionom för att göra en fullständig hörselundersökning. Audionomen kan fastställa om du kan höra ljuden du borde kunna höra och rekommendera hur du går vidare om du har en hörselnedsättning.

Med vår Butikssökning kan du hitta din närmaste audionom.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark