WIDEX BLOG

Hörselnedsättning och demens: vad är sambandet?

07-02-2019
12-02-2019

Hörselnedsättning och demens är både naturliga konsekvenser av att åldras. Men visste du att hörselnedsättning kan orsaka demens?
Många tror att en hörselnedsättning inte påverkar hälsan utöver hörseln, men en obehandlad hörselnedsättning kan ha en större effekt än du tror, framför allt på den mentala hälsan.

Demens är en av effekterna av obehandlad hörselnedsättning.

Forskare har kommit fram till att risken för lägre mental hälsa ökar ju värre hörselproblemen är. En undersökning visade att äldre personer med hörselnedsättning förlorade lika mycket av sin mentala hälsa under 7,7 år som äldre personer med normal hörsel gjorde på 10,9 år.
 
Visste du att ...
Ungefär 50 miljoner människor världen över har demens, och nästan 10 miljoner nya fall uppkommer varje år. Källa: WHO


Även om forskarna fortfarande inte är säkra på vad sambandet mellan hörselnedsättning och demens är tror de att det finns flera sätt som hörselnedsättning kan orsaka demens på.

Det kan även vara en kombination av dessa saker

  • Kognitiv belastning. När du ständigt måste anstränga dig för att höra och förstå måste hjärnan arbeta extra hårt. De resurser som normalt skulle ha gått till att spara informationen som du får spenderas istället på att förstå vad som sägs.
  • Hjärnans struktur. En hörselnedsättning kan påverka din hjärnas struktur på ett sätt som leder till kognitiva problem. Genom hjärnröntgen har studier visat att äldre med hörselnedsättning har mindre grå hjärnsubstans i de delar av hjärnan som mottar och behandlar ljud från öronen. Det beror på att vissa strukturer i hjärncellerna krymper när de inte stimuleras tillräckligt.
  • Social isolering. Om det är svårt att höra vad folk säger och att följa med i samtal är det ibland lättare att stanna hemma istället för att gå ut och vara social. Men om du isolerar dig från familj och vänner blir du mindre social och engagerad. Om din hjärna inte får tillräcklig stimulans under dagen ökar risken för att utveckla demens.

Hur behåller du din mentala hälsa?

Här är några tips.
  • Fortsätt att lära dig – att lära sig nya saker skapar nya kopplingar i hjärnan, vilket kan hjälpa dig att kringgå skador förknippade med demens

  •  Var social – att samtala med folk stimulerar hjärnan
  • Träna minst 30 minuter varje dag, fem dagar i veckan – konditionsträning är särskilt bra
  • Ät mycket frukt och grönsaker, tillsammans med baljväxter, fisk, olivolja samt nötter och frön

Kom också ihåg att ta hand om din hörsel

Det är viktigt att hålla din hjärna frisk, och därför även viktigt att hålla din hörsel frisk. Låt inte din hörselnedsättning bli värre över tid. Misstänker du att du har en hörselnedsättning ska du söka hjälp. Börja med att ta ett gratis hörseltest online.

Hörapparater är ett bra sätt att behandla låg- till medelsvår hörselnedsättning, beroende på vilken typ av hörselnedsättning du har. Om du har en allvarlig hörselnedsättning kan implantat vara det bästa alternativet för dig.

En audionom kan hjälpa dig att hitta den bästa behandlingen för din hörselnedsättning och samtidigt skydda dina gråa celler.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark