WIDEX BLOG

5 orsaker till varför dina hörapparater piper och vad du kan göra åt det

27-08-2019
27-08-2019

Hörapparater piper ibland. Precis som telefoner när de är för nära en radio. Här berättar vi vad som orsakar pipet och vad kan du göra åt det.
Om du har hörapparater kommer du ibland att höra ett pipande ljud. Ibland är orsaken så enkel som att du tar på dig en sjal. Det pipande ljudet kallas hörapparatsåterkoppling.

Hur uppstår hörapparatsåterkoppling?

Hörapparatsåterkoppling uppstår när ljud som skulle ha gått in i hörselgången lämnar örat och studsar tillbaka in i hörapparatens mikrofon. Ljudet återförstärks och det får hörapparaten att pipa.

Återkopplingen kan uppstå i olika sammanhang, som när du tar på dig hörapparaterna på morgonen och tar av dem på kvällen, eller när någon kramar dig. Det är helt normalt eftersom hörapparaterna reagerar på ljudet som studsar tillbaka från omgivningen.   

Hörapparatsåterkoppling kan också vara ett tecken på att något är fel i hörapparaterna eller att de behöver rengöras. I så fall bör du uppsöka din audionom.

Varför piper mina hörapparater och vad kan jag göra åt det?

Många hörapparater har återkopplingshantering, men det kan ändå uppstå återkoppling.

Det kan finnas flera orsaker till att dina hörapparater piper. Här är de vanligaste orsakerna till återkoppling och vad du kan göra åt problemet.
 1. Dålig anpassning: Precis som resten av kroppen så förändras dina öron med tiden. De kan till och med ändra form. Om de gör det kommer öronpropparna att sitta löst och inte sluta tätt. Det betyder att ljuden lämnar örat och studsar tillbaka in i hörapparaten. Och detta orsakar återkoppling. För att åtgärda problemet ska du prova ut nya öronproppar. Viktuppgång eller viktnedgång kan också påverka dina öron och anpassningen av öronpropparna.

  Generellt gäller att om dina hörapparater inte sätts på korrekt på örat kan ljudet lämna örat och studsa tillbaka till hörapparatens mikrofon, så se till att de sitter ordentligt och sluter tätt. Du kan alltid be någon kontrollera om det ser korrekt ut eller kontakta din audionom.
   
 2. För hög volym: Det kan ibland vara frestande att skruva upp volymen på dina hörapparater. Men om du skruvar upp för mycket kan ljudet tvingas att gå tillbaka till hörapparaterna, vilket ger upphov till ett pipande ljud. Sänk volymen på hörapparaterna och undvik den gräns när ljudet blir så högt att det orsakar återkoppling.
 3. Trasig slang: I vissa hörapparater kan slangen som ansluter till öronproppen hårdna och krympa. Ibland börjar slangen att dra i öronproppen så att den inte passar längre. Då är det dags att skaffa en ny slang.
   
 4. För mycket öronvax: Dina hörapparater hjälper dig att höra eftersom den levererar ljud till hörselgången. Men om hörselgången är blockerad av för mycket öronvax kan ljudet inte tränga igenom. Då studsar det tillbaka till hörapparaterna - och det är då du hör ett pipande ljud.

  Om du har för mycket öronvax kan det även blockera hörselgången och - förutom att orsaka problem med hörapparaterna - ge dig värk i öronen och skada din hörsel.

  Rengör öronen hos en audionom och när du ändå är där, se till att inte hörtelefonerna eller ventilationskanalerna är igensatta.
 5. Lös mikrofon: Hörapparatsåterkoppling kan också orsakas av lösa eller felplacerade mikrofoner. Din audionom kan hjälpa dig att lösa problemet.

Om problemen med hörapparatsåterkoppling fortsätter och du inte vet vad orsaken är ska du be din audionom om hjälp.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark