WIDEX BLOG
Hörselnedsättning påverkar hälsan på många sätt

4 effekter av hörselnedsättning

06-03-2019
08-03-2019

Att ha en hörselnedsättning är en sak. Men visste du att det finns olika hälsorelaterade effekter av obehandlad hörselnedsättning som går bortom örat?
Om du skjuter på att behandla din hörselnedsättning kan den påverka din fysiska och psykiska hälsa liksom ditt sociala välmående. Om du får hjälp i ett tidigt stadium kan du däremot minska risken för att dessa följdtillstånd ens uppstår.

Hörselnedsättning och reducerad hjärnfunktion

Örat plockar upp och överför ljud runt omkring oss. Men det är hjärnan som bearbetar signalerna och ger dem mening.

När du har en hörselnedsättning tar hjärnan emot färre ljud och ”glömmer” vad den ska göra med ljuden. Under de senaste åren har forskare upptäckt att när en hörselnedsättning uppstår tar de områden i hjärnan, som har att göra med de andra sinnena, över de områden i hjärnan som vanligtvis bearbetar hörseln. Detta kallas för en korsmodal kortikal omorganisation. I själva verket försöker hjärnan att kompensera för förlusten av hörselsinnet genom att dra om dess kopplingar. Och det kan ha en allvarlig effekt på hjärnans kognitiva förmåga.
När hjärnans förmåga att bearbeta ljud minskar påverkar det även förmågan att förstå tal. Även vid en lätt hörselnedsättning blir hörselområdena i hjärnan svagare. Med svagare hörselområden kompenserar de områden, som är nödvändiga för en högre uppfattningsnivå, för dessa områden. Dessa områden går alltså in och tar över hörseln istället för att göra sitt primära jobb.
De goda nyheterna är att du kan göra något åt det. Forskare har visat att hörapparater kan hjälpa till att förhindra eller bromsa försämringen av hjärnfunktionerna.

Hörselnedsättning och Alzheimers sjukdom

Som nämndes ovan kan en konsekvens av en obehandlad hörselnedsättning vara reducerad hjärnfunktion. Detta kan stimulera sjukdomar som Alzheimers och demens. Vid den medicinska fakulteten på University of Washington visade en studie med 100 Alzheimer-patienter att 83 % hade en hörselnedsättning.
När dessa patienter fick hörapparater klassades 33 % med mindre allvarlig demens än Alzheimers. Enligt Fisher Center for Alzheimer’s Research kan många av symptomen vid Alzheimers indirekt orsakas av en hörselnedsättning. Men hörapparater kan hjälpa till att förhindra eller fördröja demens och som forskningen ovan visar kan de minska påverkan av demens.

Hörselnedsättning och depression

I USA har National Council on Aging genomfört en storskalig studie på konsekvenserna av obehandlad hörselnedsättning. I studien upptäcktes det att personer med hörselnedsättning som inte använde hörapparat löpte nästan dubbelt så stor risk att drabbas av en depression jämfört med de personer som behandlade sin hörselnedsättning. Detta är ofta ett resultat av att man drar sig tillbaka eller isolerar sig socialt på grund av att det är så svårt att ha en hörselnedsättning.
Studien ger stöd åt det faktum att användning av hörapparat minskar risken för depression, nedstämdhet, ångest eller paranoia. Dessutom föreslår en studie från 2017 att depression på grund av hörselnedsättning även kan mildras genom stöd och förståelse från vänner och familj. Så personer med en hörselnedsättning kan dra fördel av att ha ett nätverk med personer som de känner sig bekväma att diskutera sina problem med.

Hörselnedsättning, fallolyckor och dess konsekvenser

Med en obehandlad hörselnedsättning kan risken för fallolyckor öka helt enkelt eftersom din medvetenhet om vad som händer runt omkring dig minskar. Fallolyckor står för ett antal skador som benfrakturer eller hjärnskador, främst för personer över 65 år.

Eller tvärtom: sjukdomar kan orsaka hörselnedsättning

Eller tvärtom: sjukdomar kan orsaka hörselnedsättning

Typ 2 diabetes är en sådan sjukdom

Personer med diabetes löper dubbelt så stor risk att drabbas av hörselnedsättning som personer som inte har diabetes. Diabetes orsakar åderförkalkning och förtjockning i de små blodkärlen. Detta påverkar blodflödet i innerörat. Minskningen i syregenomströmningen kan till slut leda till en hörselnedsättning. Personer med diabetes bör rutinmässigt kolla upp sin hörsel för att förhindra att diabetesrelaterad hörselnedsättning uppstår.

Cancer kan också indirekt orsaka en hörselnedsättning

Det beror på kemoterapin. En av de mer dolda bieffekterna med kemoterapi är ototoxicitet, eller toxiska skador på innerörat – ett tillstånd som kan orsaka hörselnedsättning. Enligt University of Arizona Cancer Center: ”har hörselnedsättning blivit en av modern cancerbehandlings vanligaste bieffekter. Hörselnedsättning är faktiskt bland de bieffekter som rapporteras minst, men ändå är potentiellt förödande för många cancerpatienter som får kemoterapi.”

Finally, a lesser-known fact about blood pressure: 

När du har högt blodtryck (hypertension) kan du även ha en hörselnedsättning.
En studie från Grant Medical College i Mumbai visar att om ditt blodtryck är högt kan det skada dina blodkärl, däribland blodkärlen i örat. Detta leder till att fettplack ansamlas, vilket påverkar din hörsel. Så det är viktigt att få behandling för högt blodtryck innan det leder till skador på din hörsel.

Lider du av något av dessa tillstånd?

Det kanske inte alls påverkar din hörsel – men det är gratis att göra ett onlinehörseltest eller att besöka en audionom. Varför inte kolla din hörsel redan idag?

Hitta en audionom nära dig.

It may not affect your hearing at all – but it’s free to take an online hearing test or to visit a hearing care professional. Why not get your hearing checked today?

Find a local hearing care professional near you.
 
Ytterligare resurser

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark