CSR – företagens sociala ansvar

Det grundläggande sociala syftet med vår verksamhet är att bidra till att förbättra livet för personer med hörselnedsättning och att bekämpa den stigmatisering som är relaterad till hörselnedsättning. För oss går vårt sociala syfte och vårt affärssyfte hand i hand för att skapa värderingar som är gemensamma både för samhället och företaget.

Widex ledning har förbundit sig till CSR (företagens sociala ansvar) och strävar efter att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i sina affärsbeslut. För att åstadkomma detta måste vi lyssna på våra intressenter och kontinuerligt möta deras behov och önskemål.

Som företag strävar vi efter att alltid efterleva lokala lagar och bestämmelser varhelst vi verkar, och efter att följa internationella principer för ansvarsfullt affärsbeteende, som exempelvis FN:s Global Compacts-principer för ansvarsfullt affärsuppträdande. Vi har identifierat fem huvudområden som utgör basen för vårt CSR-engagemang.

Widex CSR-försäkran
Det grundläggande sociala syftet med vår verksamhet är att bidra till att förbättra livet för personer med hörselnedsättning och att bekämpa den stigmatisering som är relaterad till hörselnedsättning. För oss går vårt sociala syfte och vårt affärssyfte hand i hand för att skapa värderingar som är gemensamma både för samhället och företaget.

Widex ledning har förbundit sig till CSR (företagens sociala ansvar) och strävar efter att integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i sina affärsbeslut. För att åstadkomma detta måste vi lyssna på våra intressenter och kontinuerligt möta deras behov och önskemål.

Som företag strävar vi efter att alltid efterleva lokala lagar och bestämmelser varhelst vi verkar, och efter att följa internationella principer för ansvarsfullt affärsbeteende, som exempelvis FN:s Global Compacts-principer för ansvarsfullt affärsuppträdande. Vi har identifierat fem huvudområden som utgör basen för vårt CSR-engagemang.
UPPFÖRANDEKOD
Denna uppförandekod definierar de grundläggande krav som ställs på Widex leverantörer av varor och tjänster gällande deras ansvar gentemot sina intressenter och miljön.
FOKUSOMRÅDEN FÖR CSR
Widex arbetar på en global och mycket konkurrensinriktad marknad för hörapparater. Företaget ställs i allt högre grad inför krav och förväntningar när det gäller CSR (Corporate Social Responsibility). För att möta nya marknadskrav och möjligheter har Widex beslutat att arbeta mer strategiskt med CSR för att systematisera och strukturera befintliga insatser, och för att utforska nya områden för CSR.

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark